menu
menu

Back to the future workshop

Kom tilbage på rette spor og få lagt en plan for en ny fremtid

Hvorfor har du brug for det

I sidder sikkert lige nu med overvejelser omkring hvordan I bedst muligt kommer videre med at få forretning til jeres hotel eller turismevirksomhed. 

Mange spørgsmål melder sig:

- Hvilke målgrupper er mest relevante for jer nu?

- Står I skarp nok digitalt i den nuværende konkurrencesituation?

- Hvornår skal man gå i markedet?

- Hvad er mindsettet hos forbrugerne?

- Hvordan kommunikerer man bedst i en tid som denne?

- Hvad er det rigtige marketingmix?

- Er der mulighed for at udvikle nye produkter?

- Hvad er relevant content på sociale medier i tiden, der kommer?

… og mange flere.

Gottlieb & Co. tilbyder en workshop, hvor vi sammen går igennem jeres situation, og ser på hvordan I hurtigst og mest effektivt kommer tilbage på rette spor med et fokus på både B2B- og B2Cmarkedet.

Hvad indeholder det

Produktet består af en Heldagsworkshop med et 360 graders fokus, hvor vi sikrer at komme hele vejen rundt om jeres produkter og services. For at få det maksimale ud af workshoppen fremsender Gottlieb & Co. inden workshoppen et spørgeskema til deltagerne. Derudover foretager vi research ud fra jeres position i markedet, gennemgår jeres tætteste konkurrenter og ser på jeres seneste aktiviteter. Vi kickstarter dagen med en intro til de mest relevante data og insights, der er tilgængelige i Danmark og internationalt i forhold til gæsternes adfærd og behov lige nu. Til selve workshoppen deltager 2 konsulenter fra Gottlieb & Co og workshoppen tager 6 -7 timer med indlagte pauser.

Hvad får vi ud af det

Hovedformålet med workshoppen er et hjælpe jer med at tilpasse jeres marketingstrategi til en ny virkelighed. Der er opstået nye behov og nye købsmønstre, som vi drøfter.  Sammen finder vi frem til, hvordan I taktisk kan agere på denne nye adfærd og få mest mulig forretning ind med det samme uden at ødelægge jeres langsigtede positionering i markedet.

Vi identificerer, hvordan I kan effektivisere eller optimere jeres indsats for færrest muligt midler. Herunder kigger vi bl.a. på B2C vs B2B, segmentet med et fokus på hvornår, hvordan og hvorfor.

Efter workshoppen udarbejder vi en strategisk opsummering med følgende:

- Strategiske anbefalinger

- Overordnet årshjul

- Forslag til allokering af ressourcer

Pris

Prisen for denne workshop samt efterfølgende opsummering og anbefalinger tilbyder vi en speciel Igang igen efter Corona pris til Kr. 15.000,-kr. ex moms

appsSe alle produkter

Andre produkter

Outsourcing

Fortjener jeres historie(-r) også at blive fortalt? Er jeres Presse og PR indsats også en del af den overordnede kommunikationsstrategi? Når I jeres i

Back to the future workshop

Fortjener jeres historie(-r) også at blive fortalt? Er jeres Presse og PR indsats også en del af den overordnede kommunikationsstrategi? Når I jeres i

Gavekort

Fortjener jeres historie(-r) også at blive fortalt? Er jeres Presse og PR indsats også en del af den overordnede kommunikationsstrategi? Når I jeres i